Zakat, Infaq, Sedekah

1. Zakat Maal & Profesi

Zakat Maal adalah penyalura dana zakat maal dan zakat profesi dan donatur yang diserahkan melalui Pesantren Cendekia Daarul Muhsinin dan zakat yang masuk akan disalurkan kepada yang berhak mendapatkannya.

2. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah penyaluran dana zakat fitah ini akan dikelola dan kemudian disalurkan pesantren kepada masyarakat yang berhak dan juga kepada santri Pesantren Cendekia Daarul Muhsinin.

3. Qurban

Program hewan qurban adalah program yang digulirkan kepada masyarakat,untuk menyalurkan hewan qurbannya melalui Pesantren Cendekia Daarul Muhsinin dan nantinya pengelolaan hewan qurban ini akan dilaksanakan insya Allah sesuai syariat,kemudian disalurkan kepada yang berhak mendapatkannya.

4. Aqiqah Untuk Santri

Aqiqah untuk santri adalah paket donasi dari masyarakat yang mengakikahhan anaknya dan nantinya makanan aqiqah ini didonasikan untuk makanan santri Pesantren Cendekia Daarul Muhsinin. Program ini bisa dilakukan berupa hewan aqiqah yang masih hidup,dan nanti dikelola oleh pesantren atau bisa juga makanan yang sudah jadi dari aqiqah ini diantarakan langsung ke Pesantren Cendekia Daarul Muhsinin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *